Årshjul

Her er en presentasjon av hva som skjer i de ulike månedene i barnehagen.