Hvordan ble barnehagen til?

Etter flere år med planlegging og arbeid stod vår nye Ringvålskogen barnehage endelig ferdig i desember 2008. Fra å drive på to hus i ikke helt holdbare forhold var det godt å kunne samle seg i en flott storstue, som barnehagen vår har blitt.

 

Historien om Ringvålskogen barnehage starter i 1980-tallet, da den var en en-avdelings barnehage med tilholdssted nedenfor det gamle sykehuset på Ringvål. Bygningene var tidligere et fritidshjem eid av Fylkeskommunen. Da sykehuset ble nedlagt, var det foreldrene selv som ønsket å drive barnehage videre. Først fikk barnehagen navnet Knerten(som mange andre barnehager i Norge), senere i 1994 skiftet den til Ringvålskogen barnehage. Som foreldreforening møtte de mye motgang i årene framover, spesielt på den økonomiske fronten. Det var lite tilskudd å få for private barnehager, og noen ganger var det vanskelig å drive. Etter hvert som årene har gått har tilskuddsordningene blitt annerledes. De private barnehagene har blitt tilnærmet likestilt med med de kommunale, og de siste fire årene viser at Ringvålskogen barnehage absolutt har sin plass som oppvekstinstitusjon.

I 2006 utvidet vi med en avdeling, for å sikre rekruttering av småbarn.(tidligere hadde det kun vært barn i alderen 3-6 år) I samarbeid med skiavdelingen fikk vi leie lokalene på skiarenaen på Ringvål. Hit flyttet alle storbarna i april, og nede på Utsikten ble det plass til 10 små. Etter et år ble det der utvidet til 15 plasser. Ringvålskogen barnehage var nå 2 avdelinger med til sammen 37 barn i alderen 1-6 år.

Tanken om å bygge ny barnehage på Ringvål kom tidlig. Det var lenge planen å bygge ut det eksisterende bygget nedenfor sykehuset. Tegninger ble laget og lånetilsagn ble gitt. De rakk til og med å grave litt, før grunneier sa stopp. Det ble ikke aktuelt allikevel. Så måtte man se seg rundt etter andre alternativer. Tomter i nærmiljøet ble sjekket ut. Oppe ved skiarenaen var det et skogsområde, i enden av parkeringsplassen, som godt kunne egnet seg til barnehage. Nye planer ble lagt. Arkitekt tegnet ny barnehage etter ønsker fra foreldre og ansatte. Søknad om tomt ble lagt inn, og i løpet av våren 2007 falt brikkene på plass. Tomta var klar, alle spilte på vårt lag!

Så fulgte en anbudsrunde, der vi ønsket å få lokale entreprenører på banen. Anbudene hadde stor variasjon, og med prisøkningen som kom akkurat dette året, var det med gru vi så for oss lånekostnadene. Tilslutt fikk vi ”napp” hos Gunnar Nordheim, som tidligere var satt til å prosjektere utbyggingen nede på Utsikten. Søknader om lån ble sendt inn, og vi møtte bare godvilje overalt. Klart vi skulle få bygge barnehage! Byggelån ble ordnet, og de første anleggsmaskinene kom. Fra november 2007 så vi sakte men sikkert et bygg ta form. Barna var ofte innom for å se på det som skulle bli, og vi voksne begynte å pakke sammen de to husene våre.

I desember 2008 organiserte vi en stor foreldredugnad, der begge hus ble tømt og den nye barnehagen ble fylt. Alt på en helg.

Mandag 8.desember møtte spente barn og voksne opp til sin nye hverdag. Stor og flott barnehage med lyse vegger og mange rom og leke i.

Barnehagen ble offisielt åpnet onsdag 1.april. Mange foreldre og barn deltok i en markering med eventyr, sang, skuespill, taler og ikke minst kaker.