Ringvålskogen Barnehage

Ringvålskogen barnehage er en privat foreldreeid barnehage. Alle foreldre som har barn i barnehagen er medlemmer i Ringvålskogen foreldreforening.

 

Styret velges av årsmøtet og består  av:

 

Styreleder - Dagfinn Haslebrekk

 

Styremedlem/nestleder - Kjetil Gjøen

 

Styremedlem - Ingrid Angelo Rath

 

Styremedlem - Håvard Oterhals 

 

Varamedlem- Lars Marius Kotsbakk

 

Daglig Leder - Gunvor Krognes

 

 

Barnehagen er medlem i PBL-A, Private barnehagers landsforbund-arbeidsgiverseksjonen
Barn og voksne i barnehagen er forsikret gjennom If skadeforsikring.
De ansatte har pensjonsforsikring i Storebrand.
Barnehagen følger hovedtariffavtalen som er framforhandlet i PBL.