Vi har blitt ambassadører for 5 om dagene barnehage.

Opplysningskontoret for frukt og grønt har et eget konsept for barnehager for å inspirere og motivere barnehagene til å servere mer frukt og grønt, noe som er helt i tråd med myndighetenes anbefalinger. Vi i Ringvålskogen skal nå være med å fronte dette...

Dette innebærer at vi i Ringvålskogen må oppfylle visse kriterier:

 

  • Servere oppkuttet frukt og grønt som en del av måltidene (enda mer enn vi gjør idag)
  • Praktisere fruktfest ved barnebursdager (www.frukt.no/fruktfest)
  • Informere foreldre om 5 om dagen-satsingen
  • Vi må legge inn rapporter på medlemssidene. Gjør vi det får vi tilsendt mer gratismateriell som f.eks barneforkler, Mons & Mona bøker til hvert barn osv.
  • Ansatte skal ta e-læringskurs.
Generelt fra frukt.no

5 om dagen i trå med myndighetenes anbefalinger
85 % av barn i Norge under seks år tilbringer mesteparten av den tiden de er våkne i barnehagen. Om lag 6 500 barnehager huser nærmere 290 000 barn. Derfor er barnehagene en meget viktig arena for forebyggende helsearbeid.

Matvaner etableres tidlig, og innholdet i måltidene som serveres er av stor betydning. Gode vaner har man med seg hele livet! Mat og måltider er en sentral del av den daglige virksomheten i barnehagen, og måltidene i barnehagene utgjør en betydelig del av barnets totale kosthold.

En ny kartlegging fra Helsedirektoratet (mars 2012) viser at det serveres mye bra, men at det også er et forbedringspotensial, spesielt når det gjelder grønnsaker.